Hướng dẫn sử dụng Remote Máy Lạnh Daikin Plasma

Hình 1. Bố cục tổng quan remote: Có 7 nút chính để sử dụng là A,B,1,2,3,4,5 Nút A: Chế độ Eco mode: Không cần sử dụng  Nút B: ON/OFF – Tắt/mở máy Nút 1: Nút Select mode (cài đặt): Chỉnh…