Remote DAIKIN URUSARA 7: Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản

Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của điều khiển (remote) dòng cao cấp nhất của Daikin: URUSARA 7 hàng nội địa Nhật Bản. Như hình 1: Khi đã set up cơ bản như vậy rồi (Bởi vì…