Chính sách thanh toán

A. Đối tượng áp dụng: Tất cả sản phẩm máy lạnh, các dịch vụ sửa chữa, bảo trì của Điện Lạnh S2.

B. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Ví điện tử, tài khoản ngân hàng).

B.1 Tiền mặt:
– Thanh toán cho thợ lắp ngay sau khi lắp đặt xong (Sau khi bật CB cho máy chạy).

B.2 Chuyển khoản:
– Chuyển khoản nhanh (Bắt buộc chuyển khoản nhanh, thời gian không quá 5 phút sau khi bật CB máy chạy) với thông tin được cung cấp trước.

– Chuyển khoản chậm: Thanh toán chuyển khoản sau vài tiếng, ngày hôm sau hoặc thanh toán hợp đồng có thỏa thuận từ trước (trước khi lắp máy).

B.2a Chú ý với chuyển khoản chậm:

Với các khoản thanh toán được thực hiện theo hình thức thanh toán chậm mà không thỏa thuận từ trước khi lắp máy (Ví dụ sau khi lắp xong, không thanh toán cho thợ mà báo sẽ thanh toán cho chủ sau, không có tiền mặt nên chờ đi nạp tiền thanh toán…).

  • Trường hợp sau quá 3h: Sẽ ảnh hưởng tới độ trễ bảo hành (1 ngày), khi lên bảo hành điện tử sản phẩm sẽ bị gắn nhãn thanh toán chậm.
  • Trường hợp sau 3-12h: Sẽ ảnh hưởng tới độ trễ bảo hành (2 ngày), khi lên bảo hành điện tử sản phẩm sẽ bị gắn nhãn thanh toán chậm.
  • Trường hợp sau 12-24h: Sẽ ảnh hưởng tới độ trễ bảo hành (2 ngày), giảm thời gian bảo hành 2 tháng, khi lên bảo hành điện tử sản phẩm sẽ bị gắn nhãn thanh toán chậm.
  • Trường hợp sau >24h: Sẽ ảnh hưởng tới độ trễ bảo hành (2 ngày), giảm thời gian bảo hành 4 tháng, khi lên bảo hành điện tử sản phẩm sẽ bị gắn nhãn thanh toán chậm. Và cứ mỗi 12h sẽ giảm 1 tháng bảo hành.

Chính sách bảo hành xem tại: https://bh.dienlanhs2.com/